Bitcamp to okazja do otwartej dyskusji, wymiany pomysłów czy doświadczeń w gronie ludzi zajmujących się bardziej lub mniej zawodowo, albo po prostu hobbystycznie technologiami internetowymi. To nieformalne spotkanie ludzi z branży IT, mające na celu integrację i wspieranie rozwoju. Każde kolejne wydarzenie cyklu będzie miało inny temat główny, skupiający się na technologiach, który poruszony zostanie w kilku prelekcjach, a następnie poddany dyskusji wszystkich uczestników podczas panelu dyskusyjnego.

Dla kogo jest BitCamp?

Dla wszystkich tych, którzy zajmują się branżą IT, zarówno dla studentów, pracowników branży, przedsiębiorców, jak i pasjonatów. Jest to wydarzenie otwarte, nieoficjalne, pozwalające na spotkanie osób na różnym szczeblu karieru i posiadających różną wiedzy. I to właśnie stanowi główną siłą barcampu – uczestnicy mogą wzajemnie czerpać ze swoich doświadczeń, uczyć się od siebie, a także po prostu spędzać razem czas w luźnej, nieformalnej atmosferze.

Ile kosztuje udział w spotkaniach?

Wszystkie spotkania są bezpłatne dla uczestników. Wymagamy jedynie rejestracji, aby oszacować pojemność sali.

W ramach Bydgoskiego Klastra Informatycznego

rozwijamy współpracę na styku biznesu i nauki. Przedstawiciele uczelni wyższych oraz firm informatycznych z regionu połączyli siły aby zintegrować lokalne środowisko IT.

Oczekujemy efektów w postaci kształtowania innowacyjnych rozwiązań, zacieśnienia kooperacji pomiędzy wspomnianymi podmiotami oraz promowania Bydgoszczy - poprawy jej wizerunku w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Poznajmy się, wymieńmy doświadczenia, porozmawiamy.

Edytowano: 2014-10-17

 

Partnerzy

Alcatel-Lucent
Atos
BARR
IT Klaster
BSB
Eximo
SDL
TKomp
UKW
Wesołowscy
Domena.pl
UTP